Zwierzęta

Termowizja u koni

Firma Cieplobadacz.pl specjalizuje się również w diagnostyce weterynaryjnej.

Termowizja jako technika nieinwazyjna jest badaniem szeroko stosowanym przez lekarzy weterynarii. Dużą zaletą termowizji jest możliwość wykonywania badań w naturalnym środowisku, bez konieczności zbliżania się do zwierzęcia. Temperatura powierzchni ciała zwierzęcia może odzwierciedlać zwiększony lub zmniejszony przepływ krwi w danym obszarze, co może świadczyć o lokalnym stanie zapalnym lub niedokrwieniu.

Termowizja znajduje szerokie zastosowanie między innymi w diagnostyce koni. Nierównomiernie oddawane ciepło w kończynach dolnych może wykazywać przeciążenia w danym miejscu. Przy użyciu termowizji możliwa jest również ocena dopasowania siodła, poprzez zlokalizowanie punktów ucisku.

Na podstawie zdjęć termowizyjnych możliwe jest zlokalizowanie i zarejestrowanie różnic temperatur rzędu 0,1 °C w poszczególnych miejscach ciała zwierzęcia.

Kilka przykładów:

Rys. 1. Ekspozycja boczna lewa. Widoczny znaczny wzrost temperatury na szyi. Możliwy lekki stan zapalny, prawdopodobnie po iniekcjach.

Rys. 2. Ekspozycja tylna kończyn tylnych. Na fotografii przedstawiono dwa obszary pomiarowe Bx1 oraz Bx2. Na podstawie analizy obszaru badań, stwierdzono, że średnia różnica pomiędzy kończyną lewą (obszar Bx1), a prawą (obszar Bx2) wynosi 0,5 °C. Nie zauważono istotnych zmian termograficznych.