Hale przemysłowe

Koszty produkcyjne to głównie koszty stałe, a tym samym nakłady finansowe związane z ogrzewaniem budynku. Badania termowizyjne umożliwiają wykrycie miejsc najbardziej newralgicznych, które mogą wpływać na straty ciepła i wzrost kosztów ogrzewania.

Rys. 1. Widoczne znaczne ubytki ciepła poprzez dach hali produkcyjnej. Różnica temperatur w skrajnych punktach pomiarowych wynosi aż 4°C.

Rys. 2. Na elewacji zewnętrznej nie stwierdzono ubytków ciepła.

Rys. 3. Widoczna jaśniejsza smuga przy fundamentach budynku. Wada ta jest na poziomie akceptowalnym.

Rys. 4. Miejscowe znaczne przechłodzenia na ścianie budynku. Widoczne nieszczelności wpływają negatywnie na bilans energetyczny budynku.