Ogrzewanie podłogowe

Po montażu ogrzewania podłogowego oprócz prób ciśnieniowych zaleca się wykonanie badania termowizyjnego w celu oszacowania równomierności działania instalacji grzewczej.

W przypadku ogrzewania podłogowego termowizja pozwala na nieinwazyjne zlokalizowanie wycieków z instalacji oraz wykrywanie niedrożności każdego z obiegów. Określenie lokalizacji przewodów może być również przydatne w przypadku konieczności wykonania otworów w powierzchni podłogi.

Rys.1. Na zdjęciu termowizyjnym widoczne jest znaczne zróżnicowanie termiczne pomiędzy obszarami rozłożenia instalacji grzewczej. Nierównomierne wygrzewanie podłogi prowadzi do dyskomfortu cieplnego, może również przyczynić się do wybrzuszeń parkietu bądź pękania położonych płytek ceramicznych.

Rys. 2. Podczas audytu termowizyjnego odnotowano niepoprawnie położoną instalację grzewczą podłogi. Obszar pod schodami jest niedogrzany.

Rys. 3.  Na zdjęciu nie odnotowano znacznych odchyleń od normy. Instalacja grzewcza działa poprawnie.