Okna

Dobre jakościowo okno to połowa sukcesu. Kluczowym jest poprawny montaż ramy okiennej. Badania termowizyjne umożliwiają sprawdzenie ciągłości termicznej nawet przy braku wyczuwalnego dyskomfortu cieplnego.

Okna mogą mieć decydujący wpływ na bilans ciepła w budynku. Na wielkość strat ciepła powodowanych przez okna wpływa nie tylko konstrukcja i jakość materiałów, ale również jakość wykonania i sposób osadzenia okien w przegrodach.

Rys. 1. W miejscu osadzenia ramy okiennej widoczne są znaczne nieciągłości termiczne. Zarejestrowana temperatura w punkcie pomiarowym wynosi 9,9°C, natomiast temperatura w mieszkaniu 25°C. Powodem przechłodzenia są braki w położeniu pianki montażowej.

Rys. 2. Okno na poddaszu. Niepoprawnie wyregulowane skrzydło okienne powoduje znaczne przechłodzenie pomieszczenia. Zarejestrowana temperatura w punkcie pomiarowym wynosi 3,7°C.