Pytania i odpowiedzi

Kilka pytań i odpowiedzi, które mogą przybliżyć Ci temat termowizji:

1. Co można zobaczyć na obrazie termowizyjnym/termografie?
Badania termowizyjne umożliwiają:

W budownictwie:

 • zidentyfikowanie mostków termicznych,
 • ocenę poprawności wykonanego docieplenia,
 • zlokalizowanie wycieku wody, w szczególności w ogrzewaniu podłogowym czy wycieków pod tynkami,
 • wykrycie pleśni, grzybów i zawilgocenia,
 • wskazanie miejsc przenikania powietrza.

W przemyśle:

 • ocenę pracy łożysk,
 • ocenę układu smarnego,
 • ocenę poprawności pracy silników,
 • wykrywanie nieszczelności,
 • pomiary w odlewni.

W fotowoltaice:

 • analizę poprawności montażu paneli fotowoltaicznych,
 • identyfikację niesprawnych modułów.

2. Ile kosztuje badanie termowizyjne?
Cena badania uzależniona jest od czasochłonności wykonywanego pomiaru. Każde zlecenie jest niestandardowe, dlatego też trudno jest określić cenę końcową. W zakładce Cennik przedstawione zostały przykładowe ceny badań.

3. Czym jest termowizja?
Badanie termowizyjne jest to rejestracja za pomocą kamery intensywności promieniowania podczerwonego w części widma elektromagnetycznego i zamiana jej na obraz widzialny dla ludzkiego oka.

4. Czy jest możliwość wskazania wycieku wody?
Tak, jednak nie zawsze. Problematycznym i często niemożliwym jest zlokalizowanie wycieku wody z rury, która posiada otulinę izolacyjną. Problem stwarza również instalacja, która znajduje się głęboko pod tynkiem.

5. Jakie warunki powinny być spełnione podczas badań termowizyjnych?
Najważniejszym warunkiem jest to, aby mierzony element lub powierzchnia charakteryzowały się znaczną różnicą temperatury w odniesieniu do otoczenia. Im większa będzie różnica, tym bardziej możliwy będzie dokładniejszy pomiar. Zalecana minimalna różnica temperatur według producentów to 10 ºC. Przykładowo: gdy chcemy dokonać pomiaru poprawności izolacji termicznej mieszkania (docieplenie styropianem), według zaleceń producentów kamer termowizyjnych temperatura otoczenia (powietrza na zewnątrz budynku) powinna wynosić 1 ºC, a temperatura wewnątrz 11ºC.

6. Czy badania termowizyjne są dla mnie?
Jeśli planujecie Państwo w najbliższym czasie docieplić swój budynek warto sprawdzić badaniem termowizyjnym, na które miejsca w budynku zwrócić szczególną uwagę. Prawidłowo i starannie wykonane docieplenie zapewni komfort cieplny mieszkańcom i znacznie obniży rachunki za ogrzewanie.

7. Czym są mostki termiczne?
Mostki termiczne to miejsca gdzie występuje większe przewodnictwo ciepła. Przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku skutkuje to punktowym wychładzaniem przegrody. W miejscu powstawania mostków cieplnych powierzchnia przegrody może obniżać się do tego stopnia, że przekroczona zostaje temperatura tzw. punktu rosy, czyli skraplania się pary wodnej. Może to podnosić ryzyko zawilgotnienia ścian czy występowania pleśni i grzybów na powierzchni przegród.
Istnieje wiele powodów powstawania mostków termicznych. Jednym z nich może być źle zaprojektowany i wykonany obiekt. Mostki termiczne występują w szczególności w miejscach łączenia różnych elementów przegród zewnętrznych budynku – przede wszystkim przy połączeniu dachu i ściany zewnętrznej budynku, połączeniu balkonu ze stropem oraz miejscach obsadzenia okien, a także w miejscach niedocieplonych.