Spółdzielnie mieszkaniowe

Cieplobadacz.pl współpracuje również ze spółdzielniami mieszkaniowymi, wykonując audyty oraz sprawdzając poprawność wykonanych robót remontowo-budowlanych. Zadowolenie lokatorów to powód do dumy dla „Opiekunów”.

Rys. 1. Na elewacji zewnętrznej badanego bloku mieszkalnego zaobserwowano szereg miejsc ze znaczną emisyjnością cieplną dochodząca nawet do 0°C (przy temperaturze otoczenia wynoszącej -15°C). Tak znaczne ubytki ciepła świadczą o konieczności przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

Rys. 2.  W badanym bloku mieszkalnym stwierdzono niedbałe położenie izolacji cieplnej elewacji.  Widoczne liczne zmiany kolorów (śred. 4°C ) są niepodważalnym dowodem do złożenia reklamacji u wykonawcy docieplenia.

Rys. 3.  Przeprowadzona termomodernizacja tunelu w bloku została wykonana prawidłowo. Nieznaczne odchyłki w obszarach pomiarowych świadczą o poprawnym montażu oraz doborze rekomendowanych materiałów budowlanych.