Poddasze

Poddasze jest najważniejszą barierą cieplną budynku. Dobra izolacja wpływa na poczucie komfortu cieplnego, pozwala znacznie zredukować koszta ogrzewania.

Błędy popełniane przy ocieplaniu dachu i poddasza użytkowego skutkują przede wszystkim brakiem komfortu i wpływają na wysokie koszty ogrzewania budynku. Podczas wykonywania badań termowizyjnych można wyraźnie zaobserwować między innymi wychłodzenia skosów, niepoprawnie zaizolowane profile metalowe oraz miejsca osuwania się wełny. Bardzo newralgicznymi miejscami są również okolice kominów i okien dachowych.

Rys. 1. Widoczne ciemniejsze obszary świadczą o brakach w dociepleniu.

Rys.2. Pod membraną dachu zaobserwowano znaczny obszar ubytku ciepła. Powstały mostek termiczny przyczynia się do wychłodzenia całego pomieszczenia.

Rys. 3. Na poddaszu pod płyta gipsową zaobserwowano tunele powietrza. Braki w ciągłości termicznej przyczynić się mogą nie tylko do wychłodzenia pomieszczeń, ale mogą również stanowić miejsca do zagnieżdżenia się owadów lub innych zwierząt.