Energetyka

Termowizja w energetyce jest ważnym elementem prac kontrolno-serwisowych. Za pomocą termogramów możliwa jest ocena instalacji elektrycznej, diagnostyka silników, rozdzielnic oraz transformatorów. Bazowanie na wytycznych z literatury oraz norm umożliwia zapobieganie niepotrzebnym przestojom maszyn, pozwala na bezpieczną oraz ciągłą pracę.

Rys. 1. W badanej rozdzielnicy temperatura maksymalna nie przekracza 60°C – rozdzielnica działa prawidłowo.

Rys. 2. W badanej rozdzielnicy nie zaobserwowano wzrostu temperatury.

Kolejne zdjęcia ukazują przykładowe realizacje