Przygotowanie

Jak przygotować się do badań?

  • Mostki termiczne
    Podczas przeprowadzania badań ważnym jest by zwiększyć temperaturę w mieszkaniu (do ok min 23ºC lub więcej), pozamykać wszystkie okna/ drzwi/ bramy. Gdy pomiary dotyczą poprawności osadzenia ram okiennych należy usunąć wszystkie przedmioty z parapetów. Jeśli są zwierzęta domowe należy zamknąć je na czas badań w pomieszczeniu które nie będzie badane.
  • Wyciek wody
    W przypadku lokalizacji miejsc wycieku wody należy bezwzględnie: zamknąć zwierzęta na czas badań w pomieszczeniu które nie będzie badane, nakazać wszystkim domownikom założyć ciapy/klapki/ buty po to by gołą stopą nie dotykać posadzek. Zabrania się przynajmniej 4 godziny przed badaniem korzystać z wanny bądź prysznica, nie wolno myć podłóg, odkurzać, sprzątać posadzek oraz wykonywać innych prac zwiększających zawilgocenie w pomieszczeniach np: gotowania zupy. Jeśli są podejrzenia wycieku wody pod przedmiotami ustawionymi na posadzce np: dywan, kosz do prania, należy przed badaniem te przedmioty zabrać. Jeśli istnieje podejrzenie, że wyciek wody jest znaczny np: 100L/dobę należy zakręcić zawór główny zasilający (przed nieruchomością) na minimum 2 dni przed wykonaniem usługi.

W przypadku braku zastosowania się do podanych wytycznych- badania nie zostaną przeprowadzone, a klient ponosi 100% koszt wykonania usługi.