Izolacje ścian

Poprawność izolacji ścian zależy w znacznej mierze od jakości i grubości docieplenia. Jednak nawet najlepsze materiały nie spełnią poprawnej ciągłości izolacji termicznej, jeśli podczas ich montażu popełniono liczne błędy.

Badania termowizyjne izolacji termicznej budynków umożliwiają przede wszystkim wykrywanie mostków termicznych, a także wszelkich braków w izolacji, które mogą być spowodowane niedociągnięciami ekip budowlanych.

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 8.