Kuna

„A to je punie, no gorsze, to je punie gorsze od kuny. Gorsze od tchórza, bo tak: kuna nie wlyzie, tchórz nie wlyzie, asica wlyzie.” (cyt. K. Grześkowiak).

Częstym przedmiotem badań termowizyjnych u klientów jest lokalizacja miejsc dewastacji przez szkodniki, w przypadku terenów położonych nad Odrą – kun. Podczas badań możliwe jest precyzyjne zlokalizowanie ich siedlisk.

Rys. 1. Widoczna jaśniejsza łuna na dachu to jama wyjedzona przesz szkodnika.

Rys. 2. Widoczny tunel pod płytą gipsową wydrążony przez kunę.