Drzwi

Często główną przyczyną dyskomfortu cieplnego w budynkach jest niepoprawna izolacja termiczna drzwi wejściowych, drzwi tarasowych czy balkonowych. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż może często prowadzić do chorób stawów.

Rys. 1. Widoczne przechłodzenie posadzki spowodowane niepoprawną regulacją drzwi tarasowych.

Rys. 2. Znaczna różnica temperatury pomiędzy progiem drzwi balkonowych a temperaturą otoczenia (różnica wynosi aż 6,4°C). Nieciągłość termiczna spowodowana jest niepoprawną izolacją wylewki balkonowej. W konsekwencji doprowadza do wychłodzenia mieszkania i powstawania pleśni.

Rys. 3. Przy futrynie w głównych drzwiach wejściowych zaobserwowano różnicę temperatur rzędu 12°C. Przyczyną powstałej wady jest nieprawidłowy montaż futryny drzwi.

Rys. 4. Po stronie zewnętrznej domu mieszkalnego zaobserwowano znaczny ubytek ciepła poprzez drzwi frontowe. Ubytek rzędu 4°C wpływa negatywnie na koszta związane z ogrzaniem nieruchomości.

Rys. 5. Drzwi wejściowe. Zaobserwowano nieciągłość termiczną na całej długości futryny od strony klamki. ubytek temperatury rzędu 12,6°C. Nieciągłość spowodowana jest wadą producenta drzwi.