Kuna

„A to je punie, no gorsze, to je punie gorsze od kuny. Gorsze od tchórza, bo tak: kuna nie wlyzie, tchórz nie wlyzie, asica wlyzie.” (cyt. K. Grześkowiak).

Częstym przedmiotem badań termowizyjnych u klientów jest lokalizacja miejsc dewastacji przez szkodniki, w przypadku terenów położonych nad Odrą – kun. Podczas badań możliwe jest precyzyjne zlokalizowanie ich siedlisk.

Rys. 1. Widoczna jaśniejsza łuna na dachu to jama wyjedzona przesz szkodnika.

Rys. 2. Widoczny tunel pod płytą gipsową wydrążony przez kunę.

Rys. 3. Lokalna nora wykonana przez szkodnika.

Rys. 4. Na skosie widać chłodniejsze miejsce – miejsce wejścia kuny pod dach.